Jak dodać stronę

jak dodać stronę

Krok Pierwszy
Przejdź do kategorii, która odpowiada tematyce twojej strony.
Krok Drugi
Kliknij przycisk Dodaj stronę
Krok Trzeci
Podaj adres strony, którą chcesz dodać do katalogu. System pobierze z niej informacje potrzebne do jej zgłoszenia. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

XHTML VALID CSS VALID