Regulamin

§1 Używanie katalogu
 1. Strona zgłaszana do katalogu Boost Directory musi być zgodna z regulaminem.
 2. Boost Directory ocenia każdy wpis, ma prawo wprowadzić zmiany we wpisach zarówno płatnych jak i darmowych, jeżeli nie są one zgodne z regulaminem lub powodują niepoprawne działanie katalogu.
 3. Boost Directory zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu w dowolnym momencie, jeżeli nie spełnia on warunków regulaminu, strona, do której prowadzi nie istnieje lub upłynął okres minimalnego czasu utrzymania strony w katalogu Boost Directory
 4. Strony należy zgłaszać do jednej kategorii odpowiadającej zawartości zgłaszanej witryny.
 5. Darmowe wpisy muszą zostać potwierdzone w ciągu 7 dni od zgłoszenia, poprzez akceptację linkiem, który wysłany jest na adres poczty elektronicznej podany przy zgłaszaniu strony
 6. Jako darmowy wpis można dodać tylko stronę główną. Wpisy katalogów i plików przyjmowane są do katalogu wyłącznie jako wpisy Premium.
 7. Jako darmowy wpis można dodać tylko jedną subdomenę oprócz domeny głównej. Pozostałe wpisy muszą być dodane jako wpis premium.
 8. Obowiązuje bezwzględny zakaz linków do stron związanych z rozpowszechnianiem treści nielegalnych, farmaceutycznych(viagra itp), promujących narkotyki ( w dowolnej formie, dotyczy też nasion), treści rasistowskich, pornograficznych, erotycznych, treści dla dorosłych, hazardu lub innej treści promującej nielegalną działalność, lub, która w jakikolwiek sposób narusza prawo. Linki takie będą natychmiast usuwane bez zwrotu kosztów.
 9. Użytkownik zobowiązuje się zachować hasła dostępu do wpisu podane po zgłoszeniu strony lub wysłane pocztą elektroniczną. Odzyskanie hasła jest płatne według cennika.
§2 Dane osobowe
 1. Serwis Boost Directory nie będzie udostępniał adresów e-mail i numerów telefonów osobom trzecim.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości dotyczących jego wpisu w katalogu Boost Directory przez pocztę internetową lub wiadomość SMS
 3. Użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych z baz danych Boost Directory. Ich usunięcie wiąże się również z usunięciem wszystkich powiązanych z nimi wpisów w katalogu bez zwrotu kosztów.
§3 Zobowiązania
 1. Boost Directory zobowiązuje się do zapewnienia możliwie ciągłego działania serwisu boostdirectory.net
 2. Jeżeli kampania nie została w pełni zrealizowana w zamówionym okresie czasu z winy Boost Directory, odpowiednio wydłużany jest czas jej realizacji.
 3. Boost Directory nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z nieprawidłowego działania systemu.
§3 Inne
 1. Boost Directory zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wszelkie uwagi i propozycję należy zgłaszać poprzez mail podany na stronie

XHTML VALID CSS VALID